Galgje

Dit programma is een omzetting van een heel oud programmaatje dat ik indertijd in Turbo Pascal heb geschreven, in een tijd waarin je zelfs knopjes en invoerveldjes nog helemaal zelf moest programmeren. Ik heb het eerst opnieuw geschreven in Lazarus, als op zichzelf staand programmaatje, om het daarna om te zetten naar een webtoepassing, zodat het ook van buitenaf toegankelijk is. Leuke oefening, waarvan niet alleen kleuters kunnen profiteren om hun eerste woordjes te leren, maar waarvan bijvoorbeeld ook buitenlandse vluchtelingen gebruik zouden kunnen maken om hun kennis van het Nederlands op een leuke manier te verbeteren.
De database met tekeningen/woordjes is op dit moment nog beperkt tot zo'n 70 woorden, maar zal mettertijd steeds verder uitgebreid worden. Mochten er onder u zijn die hun eigen plaatjes herkennen, en niet willen dat die met dit doel gebruikt worden, dan kunnen zij contact met mij opnemen op het adres als aangegeven in de contactpagina. Uiteraard zal ik dat plaatje dan meteen verwijderen en hier een ander voor kiezen. De tekenaars die mij hun plaatjes hiervoor laten lenen: hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Rini

Dec 2015